Servis za poručivanje

REST servis pomoću koga klijenti mogu da izvršavaju porudžine

Upotreba servisa

Svi zahtevi ka servisu moraju biti HTTP POST zahtevi. Telo zahteva mora sadržati JSON ili urlencoded tekst.

Primer JSON zahteva

POST /poruči HTTP/1.1
Host: poručivanjepica.com
Content-type: application/json

{"idpica":123,"količina":2,"companyid":5}

Primer urlencoded zahteva

POST /poruči HTTP/1.1
Host: poručivanjepica.com
Content-type: application/x-www-form-urlencoded

idpica=123&količina=2&companyid=5

Preuzmi fajl sa primerom{.new-tab}