O aplikaciji

slika

Projekat prodavnica pića je centralizovani sistem koji dobavlja pića po najboljim cenama od različitih distributera

Projekti

  • Lobi sistem
  • Servis za poručivanje
  • Servis za pregled
  • Login servis

Autori aplikacija

Polaznici ITA QA smera - tigrovi (not)

Mentol

Vladimir Marić

Pomoćnici

Ker buldog
Ilija Zmajčina
Ostala bratija

QA Tim

Druga grupa, QA smer ITA

Korišćene tehnologije